Petycja do sieci E.Leclerc

Podpisz petycję i okaż sprzeciw wobec sprzedaży żywych karpi w sklepach E.Leclerc

Największy koszmar karpie przeżywają każdego roku w grudniu, ale wszelkie kontrakty związane z ich sprzedażą są podpisywane dużo wcześniej. Większość sklepów sieci E.Leclerc już zrezygnowała ze sprzedaży żywych ryb. Wciąż jednak są takie, które zwlekają z decyzją o rezygnacji z niej. Dlatego musimy działać TERAZ i przekonać przedstawicieli tych placówek do pójścia za dobrym przykładem innych sklepów. 

Naukowcy już dawno temu udowodnili, że ryby są zdolne do odczuwania bólu, stresu i cierpienia. W sklepach trzymane są w przepełnionych, brudnych zbiornikach, w których nie mogą się poruszać i powoli się duszą. Klienci transportują żywe karpie do domów w plastikowych torbach, często bez wody. Ryby najczęściej są również zabijane przez osoby, które nie mają wiedzy o tym jak szybko i najmniej boleśnie zakończyć długie godziny ich koszmarnej męki.

Uczyń Boże Narodzenie rzeczywistym czasem miłosierdzia i poproś przedstawicieli sklepów E.Leclerc, aby zrezygnowali z tego okrutnego zwyczaju już teraz.


Treść petycji

Szanowni Państwo,

Ja, niżej podpisana/y , proszę o zaprzestanie sprzedaży żywych karpi w Państwa sklepie.

Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt, sprzedaż żywych karpi w sklepach nosi znamiona znęcania się nad zwierzętami. Nauka mówi jasno, że ryby są istotami, które odczuwają ból i stres. Bardzo cierpią w warunkach, w jakich są trzymane w sklepach, transportowane do domów klientów, a następnie zabijane przez osoby, które nie mają wiedzy o tym, jak szybko i najmniej boleśnie zakończyć ich wielogodzinną mękę.  

Państwa konkurenci – Auchan, B1, Carrefour, Kaufland, Selgros oraz Tesco – zakończyli już tę nieludzką praktykę lub złożyli deklarację rezygnacji ze sprzedaży żywych karpi. Państwa sklep również może pomóc w zakończeniu cierpienia tysięcy zwierząt.

Do Świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze kilka miesięcy, ale mam świadomość, że kontrakty związane ze sprzedażą żywych karpi będą podpisywane wcześniej. Podążając za przykładem swoich konkurentów oraz większości sklepów E.Leclerc w Polsce, które już porzuciły tę okrutną praktykę, złóżcie Państwo publicznie zobowiązanie do rezygnacji ze sprzedaży żywych ryb w swoim sklepie. Niech tegoroczne święta będą rzeczywistym czasem miłości i miłosierdzia.

Z poważaniem,

(Imię i Nazwisko)

Dlaczego walczymy o zakończenie sprzedaży żywych karpi?

Nie ma wątpliwości, że karpie zdolne są do odczuwania bólu, strachu i cierpienia. Badania neuroanatomiczne, neurofizjologiczne, farmakologiczne i behawioralne wyraźnie tego dowodzą. Karpie mają odpowiednik ciała migdałowatego, odpowiadającego za odczuwanie negatywnych emocji, powodującego reakcje obronne oraz uczucie strachu i agresji. Stres objawia się u karpi tak samo jak u innych kręgowców i wiąże z wydzielaniem adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu.

Obecna praktyka sprzedaży żywych karpi jest wg prawników sprzeczna z ustawą o ochronie zwierząt (Art. 6, ustęp 2, pkt 6, 10, 18), czego potwierdzeniem był wyrok sądu najwyższego w sprawie znęcania się nad zwierzętami (Sygn. akt II KK 281/16), mówiący, że „ryby nie miały zapewnionych humanitarnych warunków bytowania w związku z tym, że były umieszczane w skrzynkach bez wody, co w większości przypadków prowadziło do ich śmierci przez uduszenie, a także jako jeszcze żywe po wybraniu ich przez klientów były pakowane przez pracowników sklepu do plastikowych toreb bez wody oraz to, że nie dopełniono przewidzianych przez ustawę warunków uboju i uśmiercania zwierząt kręgowych, w szczególności poprzez dopuszczenie do bezpośredniej sprzedaży ryb przez (imiona i nazwiska osób skazanych), którzy nie posiadali wymaganych uprawnień do uboju i uśmiercania tych zwierząt, co wypełnia znamiona znęcania się nad zwierzętami i zabijania zwierząt niezgodnie z prawem”.

Tego niepotrzebnego, zadawanego na masową skalę cierpienia można uniknąć i większość dużych sieci handlowych, m.in. Auchan, B1, Carrefour, Kaufland, Selgros i Tesco, a także oraz większość sklepów sieci E.Leclerc, zrezygnowała już z tej niechlubnej praktyki. W sieci E.Leclerc wciąż jednak pozostały sklepy, które zamierzają sprzedawać żywe karpie lub zwlekają z decyzją o rezygnacji. Dlatego zwracamy się z petycją do przedstawicieli tych sklepów i nalegamy, aby zakończyli tę okrutną praktykę. 

Państwa podpis pod petycją pomoże nam osiągnąć ten cel i uczynić Święta Bożego Narodzenia rzeczywistym czasem miłosierdzia dla karpi.

Fundacja Alberta Schweitzera
Stowarzyszenie Otwarte Klatki
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!
Compassion Polska

Ochrona danych osobowych

Twoje imię i nazwisko, miasto oraz kod pocztowy (ale nie adres e-mail) mogą zostać przekazane kierownictwu E.Leclerc po zakończeniu petycji. Używamy Twoich danych osobowych tylko do celów tej petycji i usuniemy je w ciągu trzech miesięcy od jej zakończenia.

Z pełną polityką prywatności zapoznasz się tutaj.

Back to top