Petycja do sieci E.Leclerc

Podpisz petycję i wyraź swój sprzeciw wobec sprzedaży żywych karpi w E.Leclerc

Boże Narodzenie – czas miłości? Nie dla zwierząt, które trafiają na świąteczne stoły. Szczególnie koszmarne są ostatnie dni i godziny milionów karpi, które co roku sprzedawane są w Polsce. E.Leclerc jest jedną z niewielu sieci supermarketów, które jeszcze nie zakończyły tej nieludzkiej praktyki sprzedaży żywych ryb. Podpisz naszą petycję i daj im jasno do zrozumienia, że tego nie akceptujesz.

Naukowcy już dawno temu udowodnili, że ryby są zdolne do odczuwania bólu, stresu i cierpienia. W sklepach trzymane są w przepełnionych brudnych zbiornikach, w których nie mogą się poruszać i powoli się duszą. Klienci transportują żywe karpie do domów w plastikowych torbach, często bez wody. Ryby najczęściej są również zabijane przez osoby, które nie mają wiedzy o tym jak szybko i najmniej boleśnie zakończyć długie godziny ich koszmarnej męki.

Uczyń Boże Narodzenie rzeczywistym czasem miłosierdzia i poproś E.Leclerc, aby zrezygnował z tego okrutnego zwyczaju.


Treść petycji

Szanowni Państwo,

Ja, niżej podpisana/y pod petycją, proszę o zaprzestanie sprzedaży żywych karpi w Państwa sieci handlowej.

Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt, sprzedaż żywych karpi w sklepach nosi znamiona znęcania się nad zwierzętami. Nauka mówi jasno, że ryby są istotami, które odczuwają ból i stres. Bardzo cierpią w warunkach, w jakich są trzymane w sklepach i transportowane do domów klientów.

Państwa konkurenci – Auchan, B1, Carrefour, Kaufland, Selgros oraz Tesco – zakończyli już tę nieludzką praktykę lub złożyli deklarację rezygnacji ze sprzedaży żywych karpi w przyszłym roku. Sieć E.Leclerc również może pomóc w zakończeniu cierpienia setek tysięcy zwierząt.

Niech Boże Narodzenie będzie rzeczywistym czasem miłości i miłosierdzia. Podążając za przykładem swoich konkurentów, złóżcie Państwo publicznie zobowiązanie do rezygnacji ze sprzedaży żywych ryb w sklepach E.Leclerc.

Z poważaniem,
(Imię i Nazwisko)

Dlaczego walczymy o zakończenie sprzedaży żywych karpi?

Nie ma wątpliwości, że karpie zdolne są do odczuwania bólu, strachu i cierpienia. Badania neuroanatomiczne, neurofizjologiczne, farmakologiczne i behawioralne wyraźnie tego dowodzą. Karpie mają odpowiednik ciała migdałowatego, odpowiadającego za odczuwanie negatywnych emocji, powodującego reakcje obronne oraz uczucie strachu i agresji. Stres objawia się u karpi tak samo jak u innych kręgowców i wiąże z wydzielaniem adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu.

Obecna praktyka sprzedaży żywych karpi jest wg prawników sprzeczna z ustawą o ochronie zwierząt (Art. 6, ustęp 2, pkt 6, 10, 18), czego potwierdzeniem był wyrok sądu najwyższego w sprawie znęcania się nad zwierzętami (Sygn. akt II KK 281/16), mówiący, że „ryby nie miały zapewnionych humanitarnych warunków bytowania w związku z tym, że były umieszczane w skrzynkach bez wody, co w większości przypadków prowadziło do ich śmierci przez uduszenie, a także jako jeszcze żywe po wybraniu ich przez klientów były pakowane przez pracowników sklepu do plastikowych toreb bez wody oraz to, że nie dopełniono przewidzianych przez ustawę warunków uboju i uśmiercania zwierząt kręgowych, w szczególności poprzez dopuszczenie do bezpośredniej sprzedaży ryb przez (imiona i nazwiska osób skazanych), którzy nie posiadali wymaganych uprawnień do uboju i uśmiercania tych zwierząt, co wypełnia znamiona znęcania się nad zwierzętami i zabijania zwierząt niezgodnie z prawem”.

Tego niepotrzebnego, zadawanego na masową skalę cierpienia można uniknąć i większość dużych sieci handlowych, m.in. Auchan, B1, Carrefour, Kaufland, Selgros i Tesco zrezygnowała już z tej niechlubnej tradycji. E.Leclerc jest jednym z niewielu supermarketów, które jeszcze nie porzuciły tej praktyki. Dlatego zwracamy się do nich z petycją o zaprzestanie sprzedaży żywych karpi i sprawienie, aby Boże Narodzenie stało się czasem miłosierdzia dla karpi.

Fundacja Alberta Schweitzera
Stowarzyszenie Otwarte Klatki
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!
Compassion Polska

Ochrona danych osobowych

Twoje imię i nazwisko, miasto oraz kod pocztowy (ale nie adres e-mail) mogą zostać przekazane kierownictwu E.Leclerc po zakończeniu petycji. Używamy Twoich danych osobowych tylko do celów tej petycji i usuniemy je w ciągu trzech miesięcy od jej zakończenia.

Z pełną polityką prywatności zapoznasz się tutaj.

Back to top