Petycja do sieci E.Leclerc

Podpisz petycję i okaż sprzeciw wobec sprzedaży żywych karpi w sklepach E.Leclerc

Największy koszmar karpie przeżywają każdego roku w grudniu, kiedy trwa sezon na sprzedaż żywych ryb. Większość dużych sieci handlowych w Polsce oraz znaczna część sklepów sieci E.Leclerc już zrezygnowała z prowadzenia tej formy sprzedaży karpi, ale wciąż są jednak takie, które zwlekają z decyzją o rezygnacji z niej. Dlatego musimy działać i przekonać przedstawicieli tych placówek do pójścia za dobrym przykładem innych sklepów.

Naukowcy już dawno temu udowodnili, że ryby są zdolne do odczuwania bólu, stresu i cierpienia. W sklepach trzymane są w przepełnionych, brudnych zbiornikach, w których nie mogą się poruszać i powoli się duszą. Klienci transportują żywe karpie do domów w plastikowych torbach, często bez wody. Ryby najczęściej są również zabijane przez osoby, które nie mają wiedzy o tym jak szybko i najmniej boleśnie zakończyć długie godziny ich koszmarnej męki.

Uczyń Boże Narodzenie rzeczywistym czasem miłosierdzia i poproś przedstawicieli sklepów E.Leclerc, aby zrezygnowali z tego okrutnego zwyczaju już teraz.


Treść petycji

Szanowni Państwo,

Ja, niżej podpisana/y , proszę o zaprzestanie sprzedaży żywych karpi w Państwa sklepie.

Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt, sprzedaż żywych karpi w sklepach nosi znamiona znęcania się nad zwierzętami. Nauka mówi jasno, że ryby są istotami, które odczuwają ból i stres. Bardzo cierpią w warunkach, w jakich są trzymane w sklepach, transportowane do domów klientów, a następnie zabijane przez osoby, które nie mają wiedzy o tym, jak szybko i najmniej boleśnie zakończyć ich wielogodzinną mękę.  

Państwa konkurenci – Auchan, B1, Carrefour, Kaufland, Selgros, Tesco oraz większość sklepów Państwa sieci zakończyło już tę nieludzką praktykę lub złożyło deklarację rezygnacji ze sprzedaży żywych karpi. Państwa sklep również może pomóc w zakończeniu cierpienia tysięcy zwierząt.

Święta Bożego Narodzenia tuż tuż, dlatego podążając za przykładem swoich konkurentów oraz większości sklepów E.Leclerc w Polsce, które już porzuciły tę okrutną praktykę, złóżcie Państwo publicznie zobowiązanie do rezygnacji ze sprzedaży żywych ryb w swoim sklepie. Niech tegoroczne święta będą rzeczywistym czasem miłości i miłosierdzia.

Z poważaniem,

(Imię i Nazwisko)

Dlaczego walczymy o zakończenie sprzedaży żywych karpi?

Nie ma wątpliwości, że karpie zdolne są do odczuwania bólu, strachu i cierpienia. Badania neuroanatomiczne, neurofizjologiczne, farmakologiczne i behawioralne wyraźnie tego dowodzą. Karpie mają odpowiednik ciała migdałowatego, odpowiadającego za odczuwanie negatywnych emocji, powodującego reakcje obronne oraz uczucie strachu i agresji. Stres objawia się u karpi tak samo jak u innych kręgowców i wiąże z wydzielaniem adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu.

Obecna praktyka sprzedaży żywych karpi jest wg prawników sprzeczna z ustawą o ochronie zwierząt (Art. 6, ustęp 2, pkt 6, 10, 18), czego potwierdzeniem był wyrok sądu najwyższego w sprawie znęcania się nad zwierzętami (Sygn. akt II KK 281/16), mówiący, że „ryby nie miały zapewnionych humanitarnych warunków bytowania w związku z tym, że były umieszczane w skrzynkach bez wody, co w większości przypadków prowadziło do ich śmierci przez uduszenie, a także jako jeszcze żywe po wybraniu ich przez klientów były pakowane przez pracowników sklepu do plastikowych toreb bez wody oraz to, że nie dopełniono przewidzianych przez ustawę warunków uboju i uśmiercania zwierząt kręgowych, w szczególności poprzez dopuszczenie do bezpośredniej sprzedaży ryb przez (imiona i nazwiska osób skazanych), którzy nie posiadali wymaganych uprawnień do uboju i uśmiercania tych zwierząt, co wypełnia znamiona znęcania się nad zwierzętami i zabijania zwierząt niezgodnie z prawem”.

Tego niepotrzebnego, zadawanego na masową skalę cierpienia można uniknąć i większość dużych sieci handlowych, m.in. Auchan, B1, Carrefour, Kaufland, Selgros i Tesco, a także oraz większość sklepów sieci E.Leclerc, zrezygnowała już z tej niechlubnej praktyki. W sieci E.Leclerc wciąż jednak pozostały sklepy, które zamierzają sprzedawać żywe karpie lub zwlekają z decyzją o rezygnacji. Dlatego zwracamy się z petycją do przedstawicieli tych sklepów i nalegamy, aby zakończyli tę okrutną praktykę. 

Państwa podpis pod petycją pomoże nam osiągnąć ten cel i uczynić Święta Bożego Narodzenia rzeczywistym czasem miłosierdzia dla karpi.

Fundacja Alberta Schweitzera
Stowarzyszenie Otwarte Klatki
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!
Compassion Polska

Ochrona danych osobowych

Twoje imię i nazwisko, miasto oraz kod pocztowy (ale nie adres e-mail) mogą zostać przekazane kierownictwu E.Leclerc po zakończeniu petycji. Używamy Twoich danych osobowych tylko do celów tej petycji i usuniemy je w ciągu trzech miesięcy od jej zakończenia.

Z pełną polityką prywatności zapoznasz się tutaj.

Back to top