Osiągnięcia

Our accomplishments
© Benoit Daoust – Shutterstock

 

Fundacja Alberta Schweitzera jest siostrzaną organizacją Albert Schweitzer Stiftung (ASF).

ASF została założona w 2000 roku i od tego czasu odgrywa główną rolę w Niemczech w lobbowaniu na rzecz rezygnacji z klatek dla kur niosek:

Wskutek starań założyciela ASF niemiecki trybunał konstytucyjny orzekł, że klatki bateryjne i unijne klatki ulepszone są sprzeczne z konstytucją.

ASF zbudowała koalicję organizacji będących rzecznikami w kwestii losu zwierząt i przekonała niemieckich sprzedawców detalicznych, by nie sprzedawali jaj z  chowu klatkowego (w tym jaj z chowu w klatkach kolonijnych oraz importowanych jaj z chowu klatkowego – obie możliwości byłyby możliwe na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego, ponieważ dotyczy ono wyłącznie produkcji jaj, a nie handlu nimi). ASF i  koalicja poszły dalej i przekonały resztę niemieckiego przemysłu spożywczego do zaprzestania używania jaj z chowu klatkowego.

ASF posiada na koncie sukcesy także w kwestii przycinania kurom dziobów. Gdy polscy producenci jaj przestawiają się na systemy bezklatkowe, ASF radzi im, by wybierali systemy, w których względnie łatwo będzie im zakończyć proceder przycinania dziobów, ponieważ w pewnym momencie z pewnością stanie się to istotne także w Polsce.

ASF ściśle współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami branży spożywczej, tak aby mogły one poprawić warunki, w jakich żyją zwierzęta, i zacząć wykorzystywać mniej produktów pochodzenia zwierzęcego, a więcej pochodzenia roślinnego, które przynoszą korzyści dla zwierząt, środowiska i zdrowia konsumentów.

ASF współpracuje także z konsumentami, pomagając im wybrać dietę opierającą się w  większym stopniu na produktach roślinnych. W tym celu stworzyła bezpłatne narzędzie internetowe zwane „Vegan Taste Week”. Osiągnęło ono ogromny sukces w Niemczech, gdzie zyskało ponad 100 000 subskrybentów.

Fundacja Alberta Schweitzera została powołana, by wprowadzić tego typu zmiany w Polsce. W momencie uruchomienia będzie współpracować w szczególności z  firmami branży spożywczej i gastronomicznej tak, aby wydobyć kury z klatek, oraz z konsumentami, by zwiększyć udział produktów roślinnych w ich diecie.

 

Back to top