Petycja do sieci Subway

Pomóż milionom kurcząt i podpisz naszą petycję!

Pomóż milionom kurcząt i podpisz naszą petycję!

Sieć restauracji Subway znajduje się w większości krajów na świecie. Subway stara się wyróżnić na tle innych restauracji szybkiej obsługi obietnicą używania wyłącznie świeżych i wysokiej jakości składników, podkreślając wysokie standardy zgodne z etyką zrównoważonego rozwoju. Niestety, fakty przedstawiają się zupełnie inaczej. Kurczaki, których sieć używa w swoich kanapkach, wrapach oraz sałatkach, żyją w koszmarnych warunkach i umierają w męczarniach.

Subway posiada ponad 42 tysiące placówek franczyzowych, co czyni go najszybciej rozwijającą się siecią franczyz na świecie. Podstawą sprzedawanych w Subway’u dań są kurczaki pochodzące z chowu tzw. brojlerów. Kurczęta brojlery są największą grupą zwierząt hodowanych przemysłowo na świecie, a ich życie prawdopodobnie okupione jest największym cierpieniem spośród wszystkich zwierząt hodowlanych. W Polsce zabija się ponad miliard kurcząt co roku, w Unii Europejskiej aż sześć i pół miliarda. Chów brojlerów nazywany jest często tzw. „hodowlą cierpienia« – kurczęta rosną tak szybko, że ich szkielety i narządy wewnętrzne są przeciążone. Co więcej, są one hodowane po to, aby uzyskać tak duże mięśnie piersiowe, że wiele z nich nie jest w stanie utrzymać równowagi i unieść własnego ciężaru. Aby zwierzęta jak najszybciej przybierały na wadze, oprócz podawania im odpowiednich karm nafaszerowanych hormonami wzrostu, poddawane są także świadomej manipulacji snem. Światła włączone są w halach hodowli przez 23 godziny na dobę, w celu zachęcania ptaków do jak najczęstszego spożywania pokarmu.

Zdjęcie: Konrad Łoziński

Niestety, proces zabijania kur także nosi znamiona wyjątkowego okrucieństwa. Przepisy prawne oraz Inicjatywa na Rzecz Dobrostanu Zwierząt (Initiative Tierwohl, ITW) pozwalają na ogłuszanie w kąpieli wodnej z wykorzystaniem prądu. W tym celu kurczęta są zawieszane na strzemionach do góry nogami, co często prowadzi do złamań kości i innych obrażeń. Następnie ich głowy zanurza się w wodzie, przez którą przepływa prąd – metoda ta bardzo często okazuje się jednak zawodna i nieskuteczna, przez co ptaki cierpią na niewyobrażalną skalę.

W celu zmiany najokrutniejszych aspektów chowu przemysłowego brojlerów, około 30 europejskich organizacji prozwierzęcych opracowało kryteria poprawy losu tych zwierząt w specjalnie sporządzonym Europejskim porozumieniu ws. kurcząt. Ponad 200 firm z Europy i Stanów Zjednoczonych już wprowadziło zmiany i zmieniło dostawców lub zobowiązało się do podjęcia kroków w celu poprawy losu brojlerów.

Fundacja Alberta Schweitzera należy do globalnej koalicji Open Wing Alliance, która przekonała przedstawicielstwo Subway’a w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie do podniesienia standardów dobrostanu zwierząt już w 2017 roku. Jednakże w Europie firma ta od ponad dwóch lat unika podjęcia rozmów na temat poprawy dobrostanu kurcząt. Najwyższy czas, by Subway wywiązał się ze składanych swoim klientom obietnic, zaczął działać zgodnie z deklarowaną ideą zrównoważonego rozwoju i wreszcie podniósł etyczne standardy związane z dobrostanem zwierząt.

Podpisz naszą petycję i zmuś sieć Subway do podniesienia etycznych standardów!

Treść petycji:

Przedstawicielstwo Subway’a w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie zdecydowało się prowadzić swoją firmę zgodnie z etyką dobrostanem zwierząt. Tymczasem w Europie wciąż nie podjęto żadnych działań w tej materii. Wzywam Państwa do wzięcia odpowiedzialności za te kwestie także na europejskim oraz polskim gruncie i dołączenia do Europejskiego porozumienia ws. kurcząt.

Państwa firma przedstawia się opinii publicznej oraz klientom jako działająca zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, kierująca się wysokimi standardami etycznymi oraz oferująca produkty dobrej jakości. Jednak warunki, w jakich rodzą się, żyją i umierają brojlery, kurczaki stanowiące podstawę w Państwa ofercie, zaliczane są do jednych z najgorszych chowów przemysłowych zwierząt. Kurczęta przybierają na wadze tak szybko, że ich szkielety i narządy wewnętrzne są przeciążone. Powoduje to, że większość z nich nie jest w stanie utrzymać równowagi i unieść ciężaru własnego ciała. Proces zabijania kurcząt, z uwagi na jego nieskuteczność, także nosi znamiona okrucieństwa. Na domiar złego, kurczęta nie są chronione przez przepisy prawa europejskiego.

W celu zredukowania największych problemów związanych z okrutnym chowem brojlerów, Fundacja Alberta Schweitzera oraz ponad 30 innych organizacji prozwierzęcych sformułowało kryteria tzw. Europejskiego porozumienia ws. kur. Ponad 200 wielkich firm ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy już dołączyło do porozumienia oraz wdrożyło poprawę warunków w chowie brojlerów i/lub zmieniło dostawców.

Spełnijcie obietnicę zrównoważonego rozwoju i podnieście etyczne standardy Waszej firmy także w Polsce i Europie. To w Waszych rękach leży los milionów cierpiących kur, którym możecie pomóc!

Oświadczenie w sprawie wznowienia kampanii przeciwko sieci Subway

Po miesiącach przerwy spowodowanej koronawirusem, wznawiamy kampanię przeciwko sieci Subway.

W grudniu 2019 roku nasza koalicja rozpoczęła ogólnoeuropejską kampanię, w ramach której wezwaliśmy firmę Subway, największą na świecie sieć fast foodów, do podniesienia standardów dobrostanu zwierząt w odniesieniu do brojlerów, czyli kurcząt hodowanych na mięso. Wiosną tego roku, w związku z epidemią SARS-CoV-2 i związanymi z nią ograniczeniami w przemyśle spożywczym, postanowiliśmy wstrzymać naszą kampanię do czasu powrotu sytuacji do normy. W tym czasie dołożyliśmy wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie z europejskim zarządem restauracji Subway, co jednak, niestety, nie przyniosło żadnych rezultatów.

Biorąc pod uwagę fakt, iż branża gastronomiczna była w stanie wznowić swoją działalność w wielu częściach Europy i że Subway posiada ugruntowaną pozycję w zakresie łańcucha dostaw, postanowiliśmy wznowić naszą kampanię.

W dniach 22-29 lipca organizujemy ogólnoeuropejski tydzień protestów online na różnych platformach mediów społecznościowych.

Tym razem jednak nie będziemy kierować jej bezpośrednio do właścicieli restauracji, lecz do europejskich biur kanapkowego giganta. W związku z tym organizacje wchodzące w skład koalicji, nie będą na razie organizować żadnych protestów przed lokalami sieci Subway.

Dlaczego protestujemy

Protestujemy przeciwko Subway, ponieważ każdego dnia restauracje związane z tą siecią sprzedają mięso kurcząt, które żyły i umierały w wyjątkowo okrutnych warunkach.

Prawo europejskie nie chroni zwierząt w wystarczającym stopniu, powodując, że cierpią one z powodu problemów zdrowotnych związanych z nadmiernym stłoczeniem i zamknięciem w niesamowitym brudzie. Kurczęta sprzedawane w Subway’u są również poddawane stresującym praktykom ogłuszania przed ubojem, które nie mogą zagwarantować bezbolesnej śmierci.

Ponadto, dziś jest już oczywiste, że tania i okrutna produkcja mięsa wiąże się również z ogromną szkodą dla naszego zdrowia, klimatu i środowiska. Sprawia to, że coraz istotniejsze powinno być, aby przedsiębiorstwa tak duże i tak wpływowe jak Subway wzięły na siebie odpowiedzialność, a kwestie zw. z dobrostanem zwierząt uczyniły swoim priorytetem.

European Chicken Commitment jest krokiem we właściwym kierunku. Ma on na celu złagodzenie wyżej wymienionych problemów w jak największym stopniu, przy jednoczesnym utrzymaniu możliwości pokrycia dodatkowych kosztów, jakie pociągają za sobą wyższe standardy dobrostanu zwierząt dla przedsiębiorstw. Ponad 300 firm na całym świecie zobowiązało się już do podniesienia swoich standardów zw. z dobrostanem zwierząt zgodnie z wymogami Europejskiego Zobowiązania na rzecz Kurcząt (European Chicken Commitment). Subway USA i Kanada podjęły to zobowiązanie już w 2017 roku.

Dlatego też wzywamy Subway Europe do wprowadzenia zmian i zobowiązania się do podwyższenia standardów w zakresie dobrostanu zwierząt również w Europie.

Ochrona danych osobowych

Twoje imię i nazwisko, miasto oraz kod pocztowy (ale nie adres e-mail) mogą zostać przekazane kierownictwu E.Leclerc po zakończeniu petycji. Używamy Twoich danych osobowych tylko do celów tej petycji i usuniemy je w ciągu trzech miesięcy od jej zakończenia.
Z pełną polityką prywatności zapoznasz się tutaj.

Back to top