Polityka Prywatności

W niniejszej polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację im. Alberta Schweitzera  twoich danych osobowych i ma zastosowanie do wszystkich inicjatyw prowadzonych przez Fundację w ramach jej działalności statutowej, dotyczy działalności serwisu internetowego oraz wysyłki newslettera.

Administratorem Danych osobowych i operatorem serwisu jest

Fundacja Alberta Schweitzera
ul. Puławska 41 m.18
02-508 Warszawa

www.schweitzer.pl

NIP: 7010703681

Administratorem serwera jest:

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt
Dircksenstrasse 47
10178 Berlin

kontakt@albert-schweitzer-stiftung.de.

Tel.: +49 (0)30 – 400 54 68 – 0
Fax: +49 (0)30 – 400 54 68 – 69

Strona internetowa

Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

Podczas wizyty na naszej stronie zbierane automatycznie są takie dane użytkowników, jak: adres IP (anonimizowany), typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę, adres URL strony poprzednio odwiedzanej. Adresy IP w plikach dzienników serwera są zanonimizowane i nie można ich przypisać konkretnej osobie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do oceny działania i bezpieczeństwa naszej strony internetowej oraz do optymalizacji naszej oferty, dla generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą narzędzia Google Analytics), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, zapobiegać powstawaniu błędów w działaniu serwisu.

Użytkownicy mogą przeglądać nasz serwis anonimowo, nie wymagamy rejestracji, nie stosujemy żadnych narzędzi identyfikacji Użytkowników. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas organy państwa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

Newsletter

Podanie danych kontaktowych w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne. Dane kontaktowe (adres e-mail i imię) są przetwarzane przez Fundację Schweitzera wyłącznie w celu regularnego przesyłania zamówionego newslettera, na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 pkt. „a”  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie).

Subskrybenci newslettera mają prawo dostępu do swoich danych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; jak również prawo wniesienia skargi do GIODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Dane są przechowywane przez czas trwania kampanii, której dotyczy newsletter.

Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszej bazy wysyłkowej, nie stosujemy profilowania. Dane osobowe subskrybentów nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych ani nie są przekazywane do państw trzecich.

Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do wysyłki newslettera.

Twoje dane osobowe będą udostępnione jedynie wtedy, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego np. decyzje organów ścigania, nakaz aresztowania, wyrok sądowy itd.

Fundacja Schweitzera zapewnia subskrybentom możliwość usunięcia danych w każdym momencie, bez podawania powodu. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów wystarczy wysłać e-mail na adres: kontakt@schweitzer.pl. W celu wypisania się z subskrypcji newslettera prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści newslettera lub e-mail na adres: kontakt@schweitzer.pl.

Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie (pol. ciasteczka)

Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach tekstowych określanych potocznie jako cookies (ciasteczka). Są one przechowywane w urządzeniu Użytkownika serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika i numer.

Pliki cookie są wykorzystywane w celu  dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości  – w tym celu używamy narzędzia – Google Analytics udostępniane przez Google Inc.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator  Serwisu i administrator serwera.

Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).

Zmiana ustawień

Kampanie, Akcje i inne inicjatywy prowadzone przez Fundację

W swojej działalności kontaktujemy się z przedstawicielami różnych firm działających na rynku polskim oraz gromadzimy ich dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu. Gromadzimy dane naszych darczyńców takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane osób kontaktujących się z nami (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Fundacji – realizacja jej celów statutowych, informowanie o działalności społecznej. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu danych osobowych, to ich źródłem jest zgoda lub informacje publicznie dostępne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Fundacja ma następujące prawa:

  • prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
  • prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda
  • prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda
  • prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w przypadku, gdy dane zostały uzyskane przez nas ze źródeł powszechnie dostępnych, prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie – jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora; oraz
  • prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo wniesienia skargi do GIODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

Dane są przechowywane przez czas trwania kampanii /innej inicjatywy Fundacji lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Fundacji lub do czasu wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda. Dla skutecznego wniesienia sprzeciwu konieczne jest wykazanie przyczyn sprzeciwu związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszych baz danych, nie stosujemy profilowania. Dane przetwarzane przez Fundację nie są przekazywane do państw trzecich. Co do zasady dane osobowe te nie są udostępniane innym podmiotom. Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do wysyłki newslettera lub obsługi kampanii/inicjatyw Fundacji.

Twoje dane osobowe będą udostępnione jedynie wtedy, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego np. decyzje organów ścigania, nakaz aresztowania, wyrok sądowy itd.

Fundacja Schweitzera zapewnia możliwość usunięcia danych w każdym momencie, bez podawania powodu. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów wystarczy wysłać e-mail na adres: kontakt@schweitzer.pl.

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie naszego serwisu. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie. Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. O zmianach będziemy informowali naszych użytkowników w widoczny sposób.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: kontakt@schweitzer.pl  Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony lub subskrybenci newslettera przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.

Podziel się

Back to top