Petycja do Starbucksa

Kampania zakończona: wspólnie z wieloma innymi organizacjami przeprowadziliśmy globalną kampanię nakłaniającą Starbucks do zaprzestania używania jaj z chowu klatkowego w swoich produktach (np. w ciastkach).

Zakończyliśmy tę kampanię częściowym sukcesem: Starbucks zobowiązał się do wyeliminowania jaj z chowu klatkowego we wszystkich swoich sklepach. Nie uwzględniono jeszcze sklepów prowadzonych przez licencjobiorców, których Starbucks wzywa do odejścia od jaj z chowu klatkowego, ale nie czyni ich odpowiedzialnymi za to.

Postanowiliśmy poczekać na dalszy rozwój i rozpocząć kolejną kampanię w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły kampanię i przyczyniły się do tego ważnego, częściowego sukcesu.

Back to top