Petycja do Starbucksa

Starbucks głosi, że nie tylko kawa jest jest dla niego istotna. Firma utrzymuje, że intensywnie angażuje się w społeczne projekty. A jednak wygląda na to, że cierpienie milionów stłoczonych w małych klatkach kur niosek Starbucks wyłącza ze swojej polityki odpowiedzialności.

Ty też dołącz do międzynarodowej kampanii przeciwko Starbucksowi. Podpisz petycję i zażądaj od firmy Starbucks, aby i ona zrezygnowała z tej wyjątkowo okrutnej formy chowu zwierząt:


Tekst apelu

Szanowni Panowie Johnson, Schultz, oraz Mularuk,

Kury nioski są stłoczone w małych klatkach, ciasno ustawionych jedna obok drugiej. Zwierzęta te nie mogą realizować swoich podstawowych potrzeb życiowych. Już setki firm na całym świecie zobowiązały się do rezygnacji z jaj z chowu klatkowego. Kilka największych światowych przedsiębiorstw postawiło sobie za cel globalne odejście od klatek. Jednak Starbucks odmawia całkowitej rezygnacji z jaj “trójek”. Oczekuję, że Starbucks włączy poprawę standardów dobrostanu zwierząt do swojej globalnej polityki i zrezygnuje ze wspierania okrutnej formy chowu przemysłowego kur niosek.

Tym samym oczekuję od firmy Starbucks rezygnacji w całej swojej światowej sieci dystrybucji zarówno z jaj, jak i produktów jajecznych pochodzących od kur z chowu klatkowego.

Z poważaniem,
[Imię i Nazwisko, Kod pocztowy i miejscowość]

Twój osobisty wkład

Największy wpływ na poprawę losu zwierząt możesz mieć przechodząc na dietę roślinną. Spróbuj już dziś i zapisz się do Tygodnia na Weganie.

Przyczyna petycji:

Po 9-miesięcznym moratorium wznawiamy naszą globalną kampanię przeciwko okrucieństwu wobec zwierząt w globalnych łańcuchach dostaw jaj Starbucks.

Setki działaczy na całym świecie zmobilizowało się, aby domagać się od Starbucksa globalnej deklaracji rezygnacji z jaj z chowu klatkowego. Ponad 200 000 osób podpisało tę petycję, wypowiadając się przeciwko okrutnym i niepotrzebnym klatkom. Starbucks od razu poczuł presję i obiecał opracować kompleksową i globalną politykę. Następnie opublikował niewystarczające zobowiązanie, które wyklucza miliony kur z obiecanych przez Starbucks ulepszeń. Zobowiązanie Starbucks do położenia kresu ekstremalnemu okrucieństwu wobec zwierząt dotyczy tylko niektórych regionów świata, chociaż kury wszędzie cierpią z powodu Starbucksa.

Daliśmy Starbucksowi  wystarczająco dużo czasu, aby mógł skoordynować swoje działania ze wszystkimi biurami i podjąć międzynarodowe, znaczące zobowiązanie. Pomimo wielu miesięcy dialogu, Starbucks pozostaje w tyle za wszystkimi innymi dużymi firmami spożywczymi, które podjęły już globalne zobowiązania rezygnacji z jaj z chowu klatkowego.

Dołącz do nas, wzywając Starbucks do przyłączenia się wreszcie do nowego, międzynarodowego standardu w zakresie dobrostanu zwierząt!

 

Ta petycja to część ogólnoświatowej kampanii Open Wing Alliance, międzynarodowej koalicji, której celem jest zakończenie chowu klatkowego kur niosek na całym świecie. Kampania wymierzona jest w Starbucks, ponieważ firma ta odmawia całkowitej rezygnacji z jaj i produktów jajecznych pochodzących od kur z chowu klatkowego. Zwierzęta przetrzymywane w takich warunkach nie mają prawie żadnych możliwości zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych. Tak mała przestrzeń do życia, a co za tym idzie niedostateczna możliwość ruchu, skutkuje nieprawidłowym rozwojem układu kostnego i mięśniowego. Powoduje to zwiększone ryzyko złamań kości i kulawizny wynikającej z zapalenia stawów.

Starbucks, jako jedna z największych światowych sieci kawiarni, powinien ponosić odpowiedzialność za utrzymywanie globalnych standardów dobrostanu zwierząt, szczególnie że zostały one już wdrożone przez inne koncerny branży spożywczej. Wśród firm, które zobowiązały się zrezygnować z okrutnego chowu klatkowego kur niosek, znajdują się m.in Unilever, Nestlé, Mondelez, Lidl i Aldi.

Starbucks, posiadając sieć ponad 27 000 kawiarni w 75 krajach, jest jedną z największych i najbardziej znanych marek na świecie. Niestety tylko w niektórych rejonach (np. USA i Europa) Starbucks zobowiązał się do rezygnacji z jaj z chowu klatkowego. Do tej pory nie jest jasne, czy dotyczy to również produktów jajecznych. Starbucks nie opublikował także globalnej polityki obejmującej wszystkie placówki sieci z wyraźną ostateczną datą rezygnacji z jaj i produktów jajecznych z chowu klatkowego.

Ochrona danych:

Przekażemy Twoje dane (imię i nazwisko, kod pocztowy i miejscowość) po zakończeniu petycji do kierownictwa Starbucks. Będziemy je przechowywać tylko wtedy, gdy wybierzesz opcję otrzymywania newslettera. W przeciwnym razie będą użyte wyłącznie na potrzeby tej petycji i zostaną skasowane najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od jej zakończenia (pełna informacja o Ochrony danych osobowych).

Back to top