15 października zagłosuj dla zwierząt

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii Wybory dla Zwierząt  i sprawdzenia, które partie deklarują poparcie dla najważniejszych zmian w kwestii poprawy losu zwierząt.

Nasza fundacja, wchodząca w skład koalicji działającej na rzecz zwierząt hodowlanych razem z 4 innymi organizacjami, wystosowała 16 pytań do polityków najważniejszych partii o kwestie związane z dobrostanem zwierząt. Pytania, które zadaliśmy politykom dotyczyły m.in. wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt na futra, zakończenia chowu klatkowego, zakazu sprzedaży żywych ryb czy poprawy standardów w hodowli kurczaków na mięso. Odpowiedzi polityków trafiły na specjalną stronę internetową, na której oprócz wypowiedzi poszczególnych partii, znalazł się także ranking ukazujący, które partia zamierza poprawić los zwierząt w Polsce.

Celem inicjatywy o nazwie Wybory dla zwierząt 2023, prowadzonej przez koalicję pięciu wiodących organizacji prozwierzęcych w Polsce, w tym naszą fundację, organizację Eurogroup for Animals, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Compassion Polska oraz Green REV Institute jest przede wszystkim podniesienie świadomości wyborców w zakresie ochrony zwierząt w związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Dlatego też na stronie internetowej naszej inicjatywy koalicji znalazły się nie tylko same pytania do polityków, ale także postulaty organizacji stanowiące ich rozwinięcie. Partie zostały zapytane o ich gotowość do wprowadzenia najpilniejszych zmian związanych m.in.z odejściem od ras szybko rosnących w hodowli brojlerów, poparcie dla zakazu stosowania klatek na fermach, a także o zakończenie bulwersującego procederu zabijania w okrutny sposób jednodniowych piskląt płci męskiej, które w przemyśle drobiarskim uznawane są za odpad. 

Naszej koalicji zależy na wytworzeniu presji na partiach w związku z koniecznością podjęcia pilnych działań skutkujących poprawą dobrostanu zwierząt gospodarskich.

Poznaj odpowiedzi partii na nasze postulaty i BĄDŹ GŁOSEM ZWIERZĄT 15 października.

Podziel się

Back to top