Sprawozdania

Zdjęcie: kan_chana, Shutter Stock

Transparentność finansowa wobec naszych darczyńców i sympatyków jest dla nas niezwykle ważna. Poniżej publikujemy roczne sprawozdania z działalności Fundacji Alberta Schweitzera.

Sprawozdania za rok 2017

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za rok 2018

Sprawozdanie finansowe

 

Animal Charity Evaluaters

Back to top