Sprawozdania

Transparentność finansowa wobec naszych darczyńców i sympatyków jest dla nas niezwykle ważna. Poniżej publikujemy roczne sprawozdania z działalności Fundacji Alberta Schweitzera.

Sprawozdania za rok 2017

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne

 

Animal Charity Evaluaters

Back to top