Głos dla karpi

Koalicja Głos dla Karpi została założona w 2018 roku przez Fundację Alberta Schweitzera, Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! oraz Compassion Polska.

Nasze trzy różnorodne organizacje połączył jeden cel: całkowita likwidacja okrutnej tradycji sprzedaży żywych karpi. Karpie w pojemnikach bez wody lub w brudnej wodzie z zawartością krwi, martwe zwierzęta w zbiornikach, nieprawidłowe zachowanie personelu sklepu, który podnosi ryby za skrzela, lub klientów, którzy noszą żywe ryby w plastikowych torbach bez wody to częsty widok podczas świątecznych zakupów.

Zdjęcie: Andrew Skowron

Złożyli deklaracje

Jeżeli chcą Państwo zobaczyć link do informacji o żywych karpiach, prosimy kliknąć na nazwę firmy.

Deklaracje rezygnacji lub ograniczenia sprzedaży żywych karpi złożyli:

  • Auchan (całkowita rezygnacja ze sprzedaży żywych karpi od 2019 roku; wcześniej od 2018 w 90% sklepów)
  • Bi1 – Real (całkowita rezygnacja ze sprzedaży żywych karpi od 2017 roku)
  • Carrefour (całkowita rezygnacja ze sprzedaży żywych karpi od 2020 roku)
  • Kaufland – (całkowita rezygnacja ze sprzedaży żywych karpi od 2020 roku)
  • Tesco (całkowita rezygnacja ze sprzedaży żywych karpi w 2019 roku)
  • Transgourmet Polska/Selgros (całkowita rezygnacja ze sprzedaży żywych karpi od 2019 roku, wcześniej w 2018 roku w 1/3 sklepów)

Nie chcą złożyć deklaracji

Jeżeli chcą Państwo zobaczyć link do strony marki, prosimy kliknąć na nazwę firmy.

Firmy, które nie zgodziły się umieścić oficjalnej deklaracji rezygnacji ze sprzedaży żywych karpi. Firmy te zostały poinformowane, że trafiają na naszą listę i mogą w każdej chwili skontaktować się z nami. 

  • E.Leclerc (nie złożyli deklaracji dot. rezygnacji ze sprzedaży żywych karpi) 

Bądź aktywny/a! Jeżeli klikniesz na poniższe ikony, przeniosą Cię do formularza kontaktowego i profilu firmy na Facebooku. Możesz im napisać, jak ważna jest dla Ciebie jako konsumenta/ki rezygnacja ze sprzedaży żywych karpi!

 

Zdjęcie: Andrew Skowron

 

Dlaczego walczymy o zakończenie sprzedaży żywych karpi?

Obecna praktyka sprzedaży żywych karpi jest wg prawników sprzeczna z ustawą o ochronie zwierząt (Art. 6, ustęp 2, pkt 6, 10, 18), czego potwierdzeniem był wyrok sądu najwyższego w sprawie znęcania się nad zwierzętami (Sygn. akt II KK 281/16), mówiący, że „ryby nie miały zapewnionych humanitarnych warunków bytowania w związku z tym, że były umieszczane w skrzynkach bez wody, co w większości przypadków prowadziło do ich śmierci przez uduszenie, a także jako jeszcze żywe po zakupieniu ich przez klientów były pakowane przez pracowników sklepu do plastikowych toreb bez wody oraz dokonywali uboju i uśmiercania ryb nie posiadając do tego wymaganych prawem kwalifikacji, co wypełnia znamiona znęcania się nad zwierzętami i zabijania zwierząt niezgodnie z prawem”.

Ryby czują ból

Na podstawie badań neuroanatomicznych, neurofizjologicznych, farmakologicznych oraz behawioralnych nie ulega wątpliwości, że karpie doznają bólu i strachu. Karpie posiadają także odpowiednik ciała migdałowatego, odpowiadającego za odczuwanie negatywnych emocji, powodującego reakcje obronne oraz uczucie strachu i agresji. Stres objawia się u karpi tak samo jak u innych kręgowców i wiąże z wydzielaniem adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu.

Skala cierpienia karpi jest ogromna – w Polsce sprzedaje się rocznie około 13 milionów żywych karpi. Problem dobrostanu żywych ryb jest jednak przez niektóre sieci zaniedbywany. Tego niepotrzebnego, zadawanego na masową skalę cierpienia, można uniknąć. Już tylko kilka dużych sieci w Polsce utrzymuje niechlubną tradycję sprzedaży żywych karpi. Naszej kampanii przyświeca idea efektywnego altruizmu, gdyż wierzymy, że działając lokalnie możemy osiągnąć globalny efekt i realnie wpłynąć na zmniejszenie cierpienia milionów ryb.

Działaj!

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w naszą kampanię i kontaktowania się z firmami, które wciąż przedkładają zysk nad cierpienie milionów zwierząt. Poniżej prezentujemy przykładową treść, którą możecie wykorzystywać pisząc do przedstawicieli sieci:

Treść listu/wiadomości/maila:

Szanowny Panie X,

Bardzo proszę o zaprzestanie okrutnego procederu sprzedaży żywych karpi w Państwa sklepach. Zgodnie z artykułem 6 Ustawy o Ochronie Zwierząt, sposób, w jaki w Państwa sklepach odbywa się sprzedaż żywych karpi, nosi znamiona znęcania się nad zwierzętami. Naukowcy udowodnili już przed laty, iż ryby zdolne są do odczuwania bólu, stresu i cierpienia. Karpie, które Państwo sprzedajecie, zmuszone są spędzać większość czasu unieruchomione w  przepełnionych i zanieczyszczonych zbiornikach wodnych, gdzie pozbawione dostępu do czystej wody i możliwości ruchu, duszą się. Kupowane przez Państwa Klientów, są następnie transportowane do domu w plastikowych reklamówkach bez dostępu do wody, co naraża je na kolejne cierpienie spowodowane niemożnością złapania oddechu. Po dostarczeniu do domu, po dłużej nieokreślonym czasie, zostają zabite, najczęściej przez osoby, które nie posiadają wiedzy o tym, jak możliwie szybko oraz najmniej boleśnie ukrócić ich wielogodzinną mękę.

W związku z tym ogromem bezsensownego cierpienia, stanowczo żądam całkowitego zaprzestania sprzedaży żywych ryb w Państwa sklepach!

Z poważaniem,

 

Zdjęcie: Andrew Skowron

 

 

 

 

Animal Charity Evaluaters

Back to top