Zespół

Corporate Outreach (relacje z biznesem):

Karolina Skowron
Karolina Skowron
Corporate Relations Director
Ewa Prokopiak
Corporate Relations Manager
Zuzanna Genderka
Corporate Relations Manager

Administracja, Kampania „Tydzień na Weganie”:

Beata Cymerman
Administration & Communication Manager
Animal Charity Evaluaters

Back to top