Misja

Team

 

Najważniejsza zasada Alberta Schweitzera – Poszanowanie Życia – jest również przewodnią filozofią pracy Fundacji Alberta Schweitzera.

Nasze zaangażowanie w tę zasadę oznacza, że musimy skoncentrować się na największym źródle bólu i cierpienia zwierząt – na ich nieprzerwanej eksploatacji w procesie produkcji żywności. W wielu rozwiniętych i zamożnych społeczeństwach, takich jak np. Niemcy, zdrowa dieta nie musi oznaczać śmierci i cierpienia zwierząt. Dlatego promujemy dietę wegańską jako najbardziej etyczne dziś rozwiązanie. Rozpowszechnianie się weganizmu jest długotrwałym procesem, realistycznie osiąganym i utrzymywanym poprzez przejściowe etapy, w tym zmniejszanie spożycia mięsa i promocję diety wegetariańskiej. Nasza fundacja będzie starać się zmniejszyć poziom okrucieństwa w hodowli, utrzymaniu i zabijaniu zwierząt ze względu na to, że w najbliższej przyszłości raczej nie dojdzie do całkowitego zaprzestania wykorzystywania zwierząt jako źródła żywności.

Aby zmaksymalizować efekt naszej pracy, opracowujemy wysoce skuteczne kampanie bazujące na badaniach i danych naukowych. Nasze kampanie obejmują różne obszary, od ekonomii żywności i informacji konsumenckiej po prawo i politykę. We wszystkich tych dziedzinach podejmujemy realne kroki w kierunku bardziej uważnego traktowania zwierząt i ułatwienia firmom, z którymi pracujemy, porzucenia dawnych wzorców postępowania. Z racji, że jednej fundacji niełatwo będzie osiągnąć te cele samodzielnie, współpracujemy z organizacjami, które realizują cele podobne do naszych.

Jesteśmy zespołem ludzi o różnorodnych doświadczeniach, co pozwala nam wzajemnie się wzbogacać i rozwijać nasz pełen potencjał. Praca, którą wykonujemy, możliwa jest dzięki darowiznom. Uważamy je za inwestycje ludzi chcących zmienić sposób traktowania zwierząt hodowlanych. Dlatego dążymy do maksymalnej efektywności i wydajności naszej pracy. Naszym celem jest przyczynienie się do godnego traktowania zwierząt i każdego życia.

Również w naszych wewnętrznych strukturach staramy się realizować maksymę szacunku dla życia i promować środowisko pracy pełne wzajemnego respektu, tolerancji i szacunku.

Animal Charity Evaluaters

Back to top