Misja

Team

Najważniejsza zasada Alberta Schweitzera – Poszanowanie Życia – jest również przewodnią filozofią pracy Fundacji Alberta Schweitzera.

Nasze zaangażowanie w tę zasadę oznacza, że musimy skoncentrować się na największym źródle bólu i cierpienia zwierząt – wykorzystywaniu zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego jako źródła naszego pożywienia. W dobrze rozwiniętych i zamożnych społeczeństwach, zdrowa dieta nie musi oznaczać śmierci i cierpienia zwierząt. Dlatego promujemy dietę wegańską jako najbardziej etyczne rozwiązanie. Rozpowszechnianie się weganizmu jest długotrwałym procesem, realistycznie osiąganym i utrzymywanym poprzez przejściowe etapy, w tym zmniejszanie spożycia mięsa. Nasza fundacja będzie dążyła do zmniejszenia cierpienia w hodowli, utrzymaniu i zabijaniu zwierząt ze względu na to, że w najbliższej przyszłości raczej nie dojdzie do całkowitego zaprzestania wykorzystywania zwierząt jako źródła żywności.

Aby zmaksymalizować efekt naszej pracy, opracowujemy wysoce skuteczne kampanie bazujące na badaniach i danych naukowych. Nasze kampanie skierowane są głównie do przemysłu spożywczego, w nieco mniejszym stopniu skupiamy się również na informacji dla konsumentów. W obu tych obszarach podejmujemy realne kroki w kierunku traktowania zwierząt z większym szacunkiem i ułatwienia naszym odbiorcom i adresatom porzucenia dawnych wzorców postępowania.
Ponieważ jedna fundacja nie jest w stanie samodzielnie osiągnąć tych celów, współpracujemy z organizacjami, które realizują podobne założenia do naszych.

Jesteśmy zróżnicowanym zespołem, którego członkowie wywodzą się z różnych środowisk. Każda osoba wnosi unikalne doświadczenia i cechy charakteru, które uzupełniają się wzajemnie i pomagają nam w pełni wykorzystać nasz potencjał.
Praca, którą wykonujemy jest możliwa dzięki darowiznom, które traktujemy jako inwestycje osób chętnych do stworzenia jak największej zmiany w traktowaniu przez nas zwierząt hodowlanych. Dlatego dążymy do maksymalnej efektywności i wydajności naszej pracy. Naszym celem jest przyczynienie się do godnego traktowania zwierząt i każdej żywej istoty.

Również w naszych wewnętrznych strukturach staramy się realizować maksymę szacunku dla życia i promować środowisko pracy pełne wzajemnego szacunku, tolerancji i uznania.

Fundacja Alberta Schweitzera jest organizacją córką niemieckiej Albert Schweitzer Stiftung, która jest niezależną, zarejestrowaną fundacją działającą na podstawie prawa cywilnego. Nie jest organem rządowym, ani instytucją naukową czy uniwersytecką. Nie jest też własnością ani nie jest zarządzana przez instytucję rządową.

Podziel się

Back to top