Europejska inicjatywa dla kurczaków

© Katoosha – Shutterstock

Europejska inicjatywa dla kurczaków – kampania na rzecz poprawy losu kurczaków hodowanych na mięso

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Rocznie zabija się u nas ponad miliard kurczaków! Około połowa polskiej produkcji trafia na eksport. Wg danych GUS aż 97,9% całego krajowego stada żyje w hodowlach przemysłowych liczących 10 tysięcy osobników i więcej. Brojlery są najczęściej zabijanymi zwierzętami lądowymi nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W 2018 roku liczba kurczaków poddanych ubojowi globalnie wzrosła do 68,8 mld sztuk, co stanowi ponad 80% wszystkich zabitych zwierząt.

Ponieważ w najbliższym czasie nie da się znacznie zmniejszyć popytu konsumentów na mięso kurczaka, uważamy, że naszym obowiązkiem jest złagodzenie cierpienia tych zwierząt na tyle, na ile jest to możliwe. Dlatego też połączyliśmy siły z ponad 40 organizacjami zajmującymi się dobrostanem i ochroną zwierząt w całej Europie i uruchomiliśmy kampanię na rzecz poprawy losu kurczaków hodowanych na mięso. Inicjatywa ta zajmuje się głównymi obszarami powodującymi ogromne cierpienie tych zwierząt. W szczególności ma ona na celu likwidację ras szybkorosnących, zmniejszenie zagęszczenia hodowli i poprawę ogólnych warunków bytowych w kurnikach.

To tylko pierwszy krok

Kryteria Europejskiej inicjatywy dla kurczaków są kompromisem. Z punktu widzenia dobrostanu zwierząt można oczekiwać znacznie więcej, ale to, z powodu zbyt wysokich kosztów, na tę chwilę jest niemożliwe do spełnienia. Dlatego też wybraliśmy takie kryteria, które wszystkie przedsiębiorstwa mogą wdrożyć. Firmy, które popierają inicjatywę dla kurczaków, zobowiązują się do ich implementacji najpóźniej do 2026 roku. W przypadku przedsiębiorstw, które podejmą zobowiązanie po 31 grudnia 2023 r., termin realizacji wszystkich wymogów może być późniejszy pod warunkiem, że zostanie on uzgodniony z organizacją będącą sygnatariuszem ECC, a publiczna deklaracja będzie zawierała harmonogram realizacji wszystkich kryteriów oraz datę ich 100% wdrożenia.

Transparentność

Sprawdź które firmy przystąpiły już do Europejskiej inicjatywy dla kurczaków.

Accor Hotels
Auchan
Carrefour
Compass Group
Danone
Dr. Oetker
Frisco.pl
Frosta
IKEA
Kraft Heinz
Nestle
Papa John’s
Pizza Hut
Res-Drob
Sodexo
Subway
Unilever

Podziel się

Back to top