Wizja i strategia

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Nelson Mandela powiedział kiedyś, że „wizja bez działania jest tylko marzeniem«. W tym miejscu chcemy przedstawiamy naszą wizję i strategię jej urzeczywistnienia. Podczas gdy nasza wizja zawiera długoterminowe cele, strategia koncentruje się na realizacji celów w najbliższych latach.

Wizja

Opowiadamy się za zniesieniem hodowli fabrycznych i powszechnym przyjęciem wegańskiego stylu życia. W tym celu z pełną świadomością podejmujemy kroki pośrednie poprzez ciągłe podnoszenie standardów dobrostanu zwierząt i ograniczanie konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Strategia – dwa filary

Ponieważ długoterminowy rozwój można przewidzieć tylko orientacyjnie, nasza strategia koncentruje się na najbliższych trzech latach, które są stosunkowo łatwe do zaplanowania. Strategię stale dostosowujemy do zewnętrznych czynników, jak również do naszych własnych możliwości i obserwacji.

Podczas gdy strategia naszej macierzystej organizacji opiera się na czterech filarach, w Polsce skupiamy się na dwóch filarach – wspólnie pomaga nam to zbliżyć się do realizacji naszej wizji.

Firmy

Firmy z branży spożywczej mają duży wpływ na ilość zwierząt hodowlanych i sposób ich hodowli. Nasza praca w znacznym stopniu przyczynia się do tego, że coraz więcej firm podnosi swoje standardy dobrostanu zwierząt. Niejednokrotnie udaje nam się konstruktywnie współpracować z branżą. Jednak nie wszystkie firmy są równie zmotywowane, dlatego coraz częściej wywieramy nacisk również poprzez organizowanie kampanii.

Korzystając z doświadczenia i wiedzy naszej organizacji macierzystej oraz dzięki współpracy z innymi organizacjami, przekonaliśmy firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną i hurtową do zaprzestania sprzedaży żywych karpi oraz udało nam się uzyskać kilka publicznych zobowiązań od firm spożywczych do zaprzestania stosowania jaj klatkowych. Teraz koncentrujemy się w szczególności na podjęciu podobnych kroków w odniesieniu do brojlerów, a także na zapewnieniu, że firmy, które zobowiązały się do rezygnacji z jaj z chowu klatkowego, będą postępować zgodnie z przyjętymi założeniami.

Konsumenci

Chcąc dotrzeć do jak największej liczby osób, wskazać im alternatywne rozwiązania do spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego i wprowadzić skuteczne zmiany w ich dotychczasowych postawach, stworzyliśmy projekt Tydzień na Weganie.

Strategia – podstawa

Podstawa jest ważnym fundamentem umożliwiającym osiągnięcie jak najlepszych wyników w ramach naszych dwóch filarów strategicznych.

Satysfakcja pracowników

Poziom satysfakcji naszego zespołu jest bardzo istotny dla udanej, długoterminowej współpracy. Zaczynamy od dobrze zorganizowanego procesu wdrażania i zapewniamy przejrzystość w przydziale zadań, odpowiedzialności i podejmowaniu decyzji. Regularna wymiana, ograniczenie negatywnych skutków stresu, 360° informacja zwrotna i – jeśli to możliwe – włączenie zespołu w proces podejmowania decyzji to kolejne czynniki wpływające na nasze poczucie satysfakcji.

Edukacja

Stale dokształcamy się w sposób ukierunkowany i zwracamy większą uwagę na wykorzystanie potencjału związanego z tym celem. Ponadto podnosimy naszą zdolność do radzenia sobie z konfliktami i rozwijamy naszą kulturę uczenia się poprzez otwarty sposób radzenia sobie z błędami, jak również poprzez wzajemne dzielenie się naszymi doświadczeniami w tym zakresie.

Dobrze funkcjonujące i proste struktury

Stale dbamy o to, aby większość naszego czasu i energii poświęcać na zadania i projekty, które przynoszą efekty dla zwierząt lub bezpośrednio wspierają nas w ich realizacji. Jeśli tak nie jest, odpowiednio dostosowujemy priorytety i zawieszamy lub zatrzymujemy działania, które nie przyczyniają się (w sposób wystarczający) do osiągnięcia oczekiwanych efektów dla zwierząt.

Kontynuacja jasnego ustalania priorytetów pozwoli nam podjąć decyzję, na czym skupić się w przyszłości, a na co poświęcić mniej czasu.

Podziel się

Back to top