Wizja i Strategia

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Nelson Mandela powiedział kiedyś, że „wizja bez działania jest tylko marzeniem”. W tym miejscu chcemy przedstawić naszą wizję i strategię jej urzeczywistnienia. Jaka jest więc różnica pomiędzy naszą wizją i strategią? Podczas gdy nasza wizja dotyczy celów długoterminowych, nasza strategia koncentruje się na realizacji celów w niedalekiej przyszłości.

Wizja

Jak to określiliśmy w naszej misji, naszym celem długoterminowym jest doprowadzenie do zakończenia chowu przemysłowego i popularyzacja wegańskiego stylu życia. Dążymy do wykształcenia społeczeństwa, w którym zwierzęta nie będą dłużej wykorzystywane i w którym każde życie będzie naprawdę szanowane.

Jednakże wizja ta może być urzeczywistniana jedynie krok po kroku. Ponieważ w dłuższej perspektywie trudno jest precyzyjnie przewidzieć trendy i rozwój wydarzeń, nasza strategia koncentruje się na kolejnych trzech – stosunkowo łatwych do przewidzenia – latach. Stale zmieniamy i udoskonalamy naszą strategię, dostosowując ją nie tylko do okoliczności zewnętrznych, lecz również do własnych możliwości i obserwacji, jednocześnie nigdy nie tracąc z oczu naszej wizji.

Strategia – dwa filary

Nasza strategia opiera się na dwóch filarach, które wspierają nas na drodze do urzeczywistnienia naszej wizji.

Firmy

Firmy, w szczególności te działające w przemyśle spożywczym, mają ogromny wpływ na liczbę hodowanych „zwierząt gospodarskich” oraz warunki, w jakich są one przetrzymywane. Aby napędzać zmiany w tym obszarze, nasz zespół uruchamia kampanie mające spowodować, by firmy nie tylko przestały sprzedawać produkty, które są wynikiem szczególnie okrutnych procedur, na przykład jaja z chowu bateryjnego, ale także rozszerzały i ulepszały swój asortyment produktów roślinnych.

Konsumenci

Także konsumenci mają wielką siłę. Aby dotrzeć do możliwie największej liczby osób i skutecznie nakłonić je do ponownego przemyślenia ich wyborów, uruchomiliśmy kampanię Vegan Taste Week.

Zwracanie uwagi na alternatywy

Jedną rzeczą jest umieć zidentyfikować problemy, jednak zwykle bardziej skuteczne jest opracowanie i zaproponowanie konkretnych rozwiązań.

Edukacja i wzrost

Postrzegamy siebie jako organizację, która nigdy nie przestaje się uczyć – nie tylko w naszej codziennej pracy i poprzez dzielenie się informacjami, wiedzą i doświadczeniami z innymi, ale także na poziomie instytucjonalnym poprzez dalsze szkolenia i ewaluację naszych projektów. Ciągły wzrost otrzymywanych przez nas darowizn i regularnego wsparcia finansowego jest także niezbędny, by umożliwić nam zwiększanie liczby i zasięgu naszych projektów oraz napędzanie jeszcze większych zmian.

Dobrze funkcjonujące struktury

Wewnętrzna i zewnętrzna transparentność, nieustanne usprawnianie wewnętrznych procesów komunikacji oraz jasny podział ról – wszystko to sprawia, że nasz zespół może skupić się na tym, co istotne, oraz prowadzić skuteczne działania.

Animal Charity Evaluaters

Back to top