Firmy na całym świecie odchodzą od jaj klatkowych

Aż 85% firm, które zadeklarowały rezygnację z jaj z chowu klatkowego w swoich łańcuchach dostaw do 2020 roku, wywiązało się ze złożonego zobowiązania i zakończyło proces transformacji.  

Open Wing Alliance (OWA) opublikowało nowy raport,  który pokazuje, że zdecydowana większość firm, które zobowiązały się do wyeliminowania okrutnych klatek ze swoich łańcuchów dostaw do roku 2020 lub wcześniej, zakończyło proces zmian zgodnie z deklaracją. Nowe dane pokazują przełomowy moment w globalnym przemyśle jajczarskim, który jest wynikiem negocjacji prowadzonych przez 78 organizacji związanych z ochroną praw zwierząt z 63 krajów świata tworzących koalicję OWA. Zmiany dokonują się w wyjątkowym momencie, w którym w USA aż dziewięć stanów uchwaliło ustawę zakazującą stosowania klatek bateryjnych w hodowli zwierząt, a w Unii Europejskiej na początku czerwca tego roku Parlament Europejski zagłosował za zakazem stosowania klatek w hodowli wszystkich gatunków zwierząt.

„Chociaż uzyskanie tych ważnych zobowiązań od światowych korporacji świadczy o znacznym postępie w zakresie ochrony praw zwierząt, to zobowiązania te same z siebie nie doprowadzą do poprawy dobrostanu zwierząt”, mówi Alexandria Beck, dyrektorka Open Wing Alliance. „Aby naprawdę uratować kury przed koniecznością życia w ciasnych, metalowych klatkach, firmy muszą prowadzić przejrzystą politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i publicznie raportować swoje postępy w dążeniu do celu, jakim jest chów bezklatkowy, a także ułatwiać swoim łańcuchom dostaw odejście od tych okrutnych praktyk. Pomimo, że przemysł jajczarski przez lata opierał się trendowi bezklatkowemu, nasz raport pokazuje, że klatki odejdą do historii wcześniej niż później. Firmy wyznaczają nowy standard dla dobrostanu zwierząt w korporacjach na całym świecie.”

Kluczowe wnioski z raportu mówią o tym, że:

  • Na całym świecie zostało wdrożonych ponad 2000 polityk związanych z odejściem od chowu klatkowego, według stanu na kwiecień 2021 roku – 954 z nich ma terminy realizacji na rok 2020 lub wcześniejszy.
  • 85% wszystkich korporacyjnych zobowiązań dotyczących hodowli bezklatkowej z terminem realizacji do 2020 roku zostało wypełnionych.
  • Całkowite przejście na jaja bezklatkowe w łańcuchach dostaw odnotowano we wszystkich sektorach przemysłu, a konkretnie: w 317 restauracjach, u 212 producentów, u 131 sprzedawców detalicznych, w 92 firmach świadczących usługi gastronomiczne i cateringowe, w 62 firmach hotelarskich, u 39 wytwórców, 10 dystrybutorów i u 1 hurtownika.
  • Zaledwie 5% firm, które podjęły zobowiązanie, nie odeszło jeszcze całkowicie od klatek, ale publicznie informuje o swoich postępach, a tylko 10% nie informuje o statusie wdrażanych zmian.

Te nowe, przełomowe dane stanowią solidną podstawę dla innych firm z różnych branż, które zobligowane są dotrzymać zadeklarowanych terminów przejścia na systemy bezklatkowe.

Raport Open Wing Alliance pojawił się w momencie, w którym trwa globalna kampania przeciwko Yum! Brands, firmie zrzeszającej restauracje KFC, Pizza Hut, Taco Bell, WingStreet i The Habit Burger Grill. Ponad 75 wpływowych organizacji zajmujących się ochroną zwierząt z 63 krajów łączy siły, aby nakłonić największego na świecie przedsiębiorcę z sektora fast food do całkowitej rezygnacji z jaj z chowu klatkowego we wszystkich swoich 50.000 lokalizacji w 150 krajach świata. Ciesząca się dużym poparciem petycja przeciwko Yum! Brands zebrała już ponad 160.000 podpisów od momentu rozpoczęcia jej pod koniec maja 2021 roku.

Więcej informacji o kampanii na stronie: www.NotYum.com

 

Podziel się

Back to top