Fundacja Alberta Schweitzera walczy o lepsze warunki dla kurcząt brojlerów

Fundacja Alberta Schweitzera, wraz ze swoimi koalicjantami z globalnej koalicji Open Wing Alliance, wzywa sieć restauracji szybkiej obsługi Subway do podwyższenia standardów związanych z dobrostanem kurczaków, których mięso sieć zamawia do swoich lokali. 4 grudnia rusza europejska kampania koalicji z petycją oraz licznymi protestami wzywającymi firmę Subway do zmiany postępowania. 20 organizacji z 13 krajów podjęło się przekonania kanapkowego giganta i walczy o prawa cierpiących zwierząt. Skala cierpienia jest ogromna, bowiem sieć Subway ma ponad 42 tysiące lokali franczyzowych na świecie.

Sieć restauracji szybkiej obsługi Subway skrywa mroczną tajemnicę i zamawia do swoich lokali kurczaki pochodzące z jednej z najokrutniejszych hodowli brojlerów. Kurczaki, których sieć używa w swoich kanapkach. wrapach oraz sałatkach, żyją w koszmarnych warunkach i umierają w męczarniach. „Subway konsekwentnie unika rozmów na temat dobrostanu kurcząt, a my nie możemy godzić się na cierpienie milionów tych zwierząt” – mówi Karolina Kunda-Kuwieckij, koordynatorka kampanii w Fundacji Alberta Schweitzera.

„Subway szczyci się stosowaniem wysokich standardów etycznych i działania zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju. Niestety, fakty temu przeczą: kurczaki, które Subway serwuje w swoich kanapkach, wrapach oraz sałatkach, pochodzą z przemysłowej hodowli brojlerów, jednej z najokrutniejszych na świecie. Dlatego wraz z koalicjantami będziemy nakłaniać Subwaya do zmiany postawy” – mówi Karolina Skowron, dyrektorka Fundacji Alberta Schweitzera.

Przerost masy ciała uniemożliwiający poruszanie się, zniekształcenia oraz odparzenia kończyn, życie w ciągłym stłoczeniu, wysokie stężenie amoniaku w powietrzu, choroby oczu oraz układu oddechowego, regularne awarie systemu wentylacji, okrutny i pełen nieprawidłowości proces uśmiercania – tak wyglądają „standardy” panujące w większości hodowli przemysłowych brojlerów – kurcząt hodowanych na mięso.

W celu zredukowania największych problemów związanych z okrutnym chowem brojlerów, Fundacja Alberta Schweitzera oraz ponad 30 innych organizacji prozwierzęcych sformułowało kryteria tzw. Europejskiego porozumienia ws. kurcząt. Ponad 200 firm ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy już dołączyło do porozumienia oraz wdrożyło poprawę warunków w chowie brojlerów i/lub zmieniło swoich dostawców.

Sieć Subway od ponad dwóch lat unika wydania konkretnego oświadczenia w sprawie podniesienia dobrostanu kurcząt oraz dołączenia do Europejskiego Porozumienia, pomimo, iż placówki sieci w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie podniosły swoje etyczne standardy. Karolina Kunda-Kuwieckij dodaje: „Niestety, europejskie prawo nie gwarantuje kurczętom odpowiedniej ochrony, dlatego też czujemy się w obowiązku walczyć o prawa brojlerów. Subway powinien wreszcie pójść w ślady amerykańskiego przedstawicielstwa i zapewnić tym zwierzętom lepsze warunki”.

Do europejskiego porozumienia ws. kurcząt brane są pod uwagę takie kryteria, jak: przestrzeń, czystość powietrza, lepsza wentylacja, odpowiednie oświetlenie, skuteczne ogłuszanie przed ubojem. Porozumienie kładzie także nacisk na zakaz stosowania paszociągów przez które kurczaki, pod koniec całego cyklu tuczu, nie są w stanie się poruszać.

Podziel się

Back to top