Kurczę dręczone!

Kurczę dręczone
Zdjęcie: Tatiana, Adobe Stock

Kurczę dręczone! – Kampania na rzecz poprawy losu kurcząt hodowanych na mięso

W przyszłości rozpoczniemy kampanię na rzecz poprawy losu kurcząt hodowanych na mięso w Polsce. Obecnie robi to niemiecki oddział naszej fundacji, aby pomóc ok. 600 milionom kurcząt, które każdego roku są tuczone i poddawane ubojowi w Niemczech.

Kurczaki stanowią ponad 80% wszystkich lądowych zwierząt zabijanych w Niemczech. Choć dieta wegetariańska i wegańska, a także ograniczanie spożycia mięsa, stają się coraz bardziej popularne, liczba kurcząt hodowlanych jest stosunkowo niezmienna (w 2010 r. wynosiła 591 mln). Nie da się przewidzieć, czy wskutek działań na rzecz świadomej konsumpcji dojdzie do znacznego zmniejszenia liczby kurcząt hodowanych na mięso, dlatego też czujemy się zobowiązani, by robić wszystko co w naszej mocy, aby ograniczyć ich cierpienie. Właśnie dlatego wraz z 25 organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt i ich prawami w całej Europie, niemiecki oddział Fundacji Alberta Schweitzera uruchomił kampanię na rzecz poprawy losu kurcząt hodowanych na mięso. Jej zadaniem jest uregulowanie kluczowych obszarów, które przekładają się na ogromne cierpienie tych zwierząt. W tym celu opracowano postulaty dotyczące hodowli kurcząt na mięso w Unii Europejskiej, które fundacja przedstawia firmom z branży spożywczej.

Szczegółowe postulaty

Kryteria kampanii znacznie przewyższają standardy przewidziane przez niemieckie prawo dotyczące ochrony zwierząt oraz Inicjatywę na Rzecz Dobrostanu Zwierząt (Initiative Tierwohl, dalej ITW), które regulują hodowlę części mięsa sprzedawanego w supermarketach i dyskontach.

Kryteria kampanii na rzecz poprawy losu kurcząt hodowanych na mięso są zdecydowanym krokiem we właściwym kierunku. Opierając się na wiedzy na temat dobrostanu i zdrowia zwierząt należałoby wymagać o wiele więcej, ale rzeczywistość nie pozwala nam na podjęcie odpowiednio dużych kroków. Dlatego też razem z innymi organizacjami wypracowaliśmy kompromis wyznaczający maksimum tego, co obecnie uważamy za możliwe do osiągnięcia.

Zagęszczenie hodowli

Badania pokazują, że aby uniknąć pewnych stanów chorobowych – na przykład bolesnych stanów zapalnych – i umożliwić swobodę ruchu, należałoby zmniejszyć zagęszczenie hodowli do 25 kg/m². 30 kg/m² to kompromis wynikający z zestawienia kosztów i korzyści.

Wybieg

Także w tym aspekcie kampania proponuje kompromis: przebudowa osłoniętych i nieosłoniętych wybiegów jest kosztowna. Ponieważ naszym celem jest ustanowienie postulatów jako nowych minimalnych standardów, nie możemy domagać się wprowadzenia wybiegów.

Odławianie

Odławianie to proces łapania części kurcząt w okresie tuczu i przewożenie ich do rzeźni. Wiąże się to z ogromnym stresem zarówno dla schwytanych kurcząt, jak i tych, które zostają w kurniku. Odławianie umożliwia utuczenie większej liczby kurcząt w danym kurniku. Kampania wzywa do zaprzestania odławiania i pozwala na co najwyżej jeden odłów w okresie tuczu.

Modyfikacje genetyczne

Uważamy, że tzw. linie hybrydowe stosowane w standardowym tuczu kurcząt (w tym zgodnie z ITW) są „hodowlą cierpienia” – kurczęta rosną tak szybko, że ich szkielety i narządy wewnętrzne są przeciążone. Co więcej, są one hodowane po to, aby uzyskać tak duże mięśnie piersiowe, że wiele z nich nie jest w stanie utrzymać równowagi. Kampania na rzecz poprawy losu kurcząt hodowanych na mięso ma na celu ukrócenie tego typu praktyk.

Światło dzienne

Kurniki, które zostały zatwierdzone przed 2009 rokiem, nie muszą w ogóle zapewniać kurczętom światła dziennego. Z kolei nowsze kurniki muszą mieć okna, jednak do środka dociera zazwyczaj niewiele światła dziennego. Dla porównania: zwykle stosowane 20 luksów odpowiada mniej więcej światłu księżyca, podczas gdy przy świetle postulowanych 50 luksów można czytać gazetę. Jest to istotne, ponieważ w świetle poniżej 50 luksów kurczęta ledwo mogą realizować swoje normalne zachowania.

Grzędy, możliwość dziobania i jakość powietrza

Kurczęta chętnie siedzą na podwyższeniu, a dziobanie jest jedną z ich podstawowych potrzeb. Postulowane przez nas warunki umożliwiają kurczętom wykonywanie obu tych czynności przynajmniej w pewnym stopniu. Równie ważna jest jakość powietrza, ponieważ zwiększone stężenia szkodliwego gazu (np. amoniaku) powodują ich cierpienie.

Ogłuszanie i ubój

Przepisy prawne oraz ITW pozwalają na ogłuszanie w kąpieli wodnej z wykorzystaniem prądu. W tym celu kurczęta są zawieszane na strzemionach do góry nogami, co często prowadzi do złamań kości i innych obrażeń. Następnie ich głowy zanurza się w wodzie, przez którą przepływa prąd – metoda ta bardzo często okazuje się nieskuteczna. Kampania postuluje o niezawieszanie kurcząt głową w dół i znacznie ogranicza nieskuteczne ogłuszanie. Najbardziej powszechną alternatywą dla elektrycznej kąpieli wodnej jest dwustopniowe ogłuszanie za pomocą CO². Metoda ta jest wprawdzie mniej problematyczna, ale także powoduje ból i stres.

Kontrola

Postulaty przewidują coroczną kontrolę standardów przez niezależne organizacje.

Ramy czasowe

Firmy muszą w pełni wdrożyć kryteria najpóźniej do 2026 roku. Zachęcamy jednak do wcześniejszej realizacji tego celu. Rok 2026 ma być realistycznym terminem dla krajów Europy Południowej i Wschodniej, gdzie ochrona zwierząt jest zazwyczaj słabo rozwinięta.

Sukcesy kampanii

Niżej wymienione firmy wspierają postulaty naszej kampanii w Niemczech i planują ich wdrożenie. Kliknij w linki, aby przeczytać deklaracje.

Więcej kampanii przeciwko firmom

Trzech największych producentów żywności – Unilever, Nestlé i Danone – zdecydowało się zrealizować postulaty. Wkrótce nasz niemiecki oddział rozpocznie kampanię przeciwko firmom, które odmawiają pójścia za przykładem tych przedsiębiorstw. Obecnie przygotowywana jest kolejna, jak dotąd największa kampania.

Animal Charity Evaluaters

Back to top