Mniej cierpienia w akwakulturze

Adnan-Buyuk – Shutterstock

Tworzenie i podnoszenie standardów dobrostanu zwierząt w akwakulturze to cel Inicjatywy na rzecz poprawy standardów dobrostanu zwierząt w akwakulturze (ITA), założonej przez naszą organizację macierzystą, Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt. W grudniu minionego roku poinformowała ona o postępach i przedstawiła stanowisko 34 członków reprezentujących różne sektory przemysłu, nauki, organy władzy i jednostki certyfikujące. Obecnie ITA z powodzeniem wpływa na poprawę dobrostanu ryb i innych zwierząt wodnych również na arenie międzynarodowej.

Szkolenia w rzeczywistości wirtualnej dla poprawy dobrostanu zwierząt

Pomino globalnych ograniczeń związanych z pandemią, ITA opracowało specjalne oprogramowanie szkoleniowe w rzeczywistości wirtualnej, mające na celu elu zwiększenia dobrostanu zwierząt poprzez wdrażanie nowych działań w lokalnych punktach akwakultury. Dzięki oprogramowaniu VR pod nazwą „ITA w sprawie dobrostanu ryb” („ITA facing fish welfare”) można wirtualnie odbyć szkolenie, m.in. w zakresie profesjonalnego ogłuszania ryb. W ten sposób pracownicy mogą skutecznie uczyć się i ćwiczyć, jak ograniczać cierpienie i stres u ryb oraz innych zwierząt wodnych. Pierwsze moduły zostały już ukończone i przetestowane m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze, a ich wyniki okazały się bardzo dobre. Jednostki szkoleniowe VR zostały zaprojektowane jako kursy nauczania na odległość. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że uczestnicy nie muszą podróżować do miejsca szkolenia, co pozwala utrzymać niską emisję CO 2. We wrześniu 2022 r. projekt „ITA w sprawie dobrostanu ryb” zostanie zaprezentowany międzynarodowym ekspertom na targach branżowych.

Współpraca z Ukrainą

Nawet w czasach wojny dobrostan zwierząt w akwakulturze jest aktualny. ITA dała dobry przykład i przyjęła Ukraińskie Stowarzyszenie Akwakultury jako swojego nowego członka. Ponadto ekspert ds. ryb Yuliia Buhlak i jej zespół wspierają ITA w dalszym rozwoju modułów szkoleniowych w zakresie dobrostanu zwierząt. Buhlak jest naukowcem w Aquaculture Ukraine LLC, ukraińskiej firmie konsultingowej zajmującej się akwakulturą. Mieszka z rodziną w oblężonym Kijowie. Praca ITA na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt pomaga jej patrzeć w przyszłość także tą, wykraczającą poza wojnę – nawet w schronie przeciwbombowym: „Współpraca na rzecz lepszego świata nadaje naszemu życiu cel” – mówi Buhlak.

Zalecenia dla konsumentów

Działania naszej fundacji w Polsce oraz w Niemczech mają na celu zmniejszanie cierpienia zarówno zwierząt lądowych, jak i wodnych. Jednak wszyscy musimy pamiętać o tym, że jeśli chcemy całkowicie zakończyć ich cierpienie, powinniśmy zakwestionować spożycie mięsa, a więc także mięsa ryb i innych produktów odzwierzęcych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy i kiedy ludzkość przestanie spożywać zwierzęta, dbamy o to, by przynajmniej cierpiały one mniej.  Jeśli chcesz spróbować wegańskiego stylu życia i tym samym wpłynąć na redukcję cierpienia zwierząt – w naszym darmowym projekcie Tydzień na weganie znajdziesz liczne wskazówki i przepisy, które pomogą Ci zaplanować roślinną dietę i cieszyć się bogactwem wegańskich smaków.

 


Tekst powstał w oparciu o tłumaczenie artykułu znajdującego się na stronie Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt. 

Podziel się

Back to top