Petycja do Dr. Oetker

Udało się! Po intensywnych rozmowach prowadzonych przez nasz niemiecki oddział, Dr.Oetker zobowiązał się, że najpóźniej do 2026 roku znacznie podniesie standardy dobrostanu dla hodowanych w Europie kurcząt, których mięso jest wykorzystywane w produktach firmy. Będą one spełniać normy określone w ramach porozumienia „European Chicken Commitment”, czyli europejskiego zbioru wymogów dotyczących kurcząt brojlerów.

Oznacza to, że dostawcy firmy Dr. Oetker będą musieli zapewnić kurczętom większą przestrzeń (dziś to powierzchnia bliska rozmiarowi kartki A4), wycofać rasy szybko rosnące (nadmiernie szybki przyrost masy ciała powoduje ogromne cierpienie i może prowadzić do śmierci z głodu oraz pragnienia, ponieważ zwierzęta te nie mogą się ruszać), dać kurczętom dostęp do świeżego powietrza i światła dziennego, przyjąć metody ogłuszania zwierząt w kontrolowanej atmosferze z użyciem systemów wielofazowych – obojętnego gazu lub ogłuszania elektrycznego bez inwersji przyżyciowej, a także stosować mniej antybiotyków. Wymogi te są dla nas pierwszym krokiem, który może zostać podjęty przez wszystkie firmy bez konieczności zmiany systemu hodowli i przy rozsądnych dodatkowych kosztach.

Kurczęta brojlery są największą grupą zwierząt hodowanych przemysłowo na świecie, a ich życie jest prawdopodobnie okupione największym cierpieniem spośród wszystkich zwierząt hodowlanych. W Polsce zabija się ponad miliard kurcząt co roku, w Unii Europejskiej aż sześć i pół miliarda.

Decyzja firmy Dr. Oetker daje dobry przykład całej branży. Będziemy kontynuować nasze działania, aby podobne zobowiązania podjęły inne firmy. Dziękujemy za Wasze podpisy pod petycją, to także dzięki Wam udało się doprowadzić do tej dobrej decyzji.

 

Podziel się

Back to top