Koniec futra

Prawa autorskie: OBRAZ - Obránci zvířat
Prawa autorskie: OBRAZ – Obránci zvířat

Fundacja Alberta Schweitzera wspiera kampanię na rzecz całkowitego zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce. Wraz z organizacjami partnerskimi – Otwartymi Klatkami i Vivą – prowadzimy działania mające na celu przekonanie polityków oraz opinię publiczną, że niedopuszczalnym jest, aby w dwudziestym pierwszym wieku trzymać dzikie zwierzęta w drucianych klatkach, a następnie okrutnie zabijać i obdzierać ze skóry w imię mody.

Badania naukowe dowodzą, że lisy, jenoty czy norki nie są w stanie realizować swoich podstawowych potrzeb i naturalnych zachowań w warunkach hodowli na fermach, niezależnie od standardów na nich panujących. Nawet w największych i najbardziej doświadczonych hodowlach zwierzęta te trzymane są w malutkich klatkach i zabijane gazem lub poprzez rażenie prądem zanim osiągną dorosłość. Z powodu nienaturalnych dla nich warunków, dochodzi często do samookaleczeń i ran, stereotypii (chorobliwych, powtarzalnych zachowań, np. kręcenie się w kółko po klatce), osłabienia kończyn, otyłości, i chorób.

Polska znajduje się w pierwszej, niechlubnej trójce producentów futra na świecie. Działa u nas około 800 ferm zwierząt hodowanych na futro. Rocznie w naszym kraju zabija się miliony zwierząt, których futra sprzedawane są następnie głównie za granicę. Poza niewyobrażalnym cierpieniem tych zwierząt, hodowla na futro poważnie szkodzi środowisku i społecznościom lokalnym.

W związku z propozycją nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, mamy realną szansę zakończyć ten proceder. Przyłączcie się do nas, by uratować miliony zwierząt!

 

Prawa autorskie: OBRAZ – Obránci zvířat
Zdjęcie fermy futrzarskiej
Prawa autorskie: OBRAZ – Obránci zvířat

Animal Charity Evaluaters

Back to top